Nynäshamns katthemsförening

Nynäshamns katthemsförening drivs ideellt och är beroende av Era bidrag! Skänk en peng på bankgiro 234-6781 eller läs mer om hur Du kan bidra här!
 
 
 

 
Öppet hus söndagar jämna veckor.
 
Nästa öppna hus:
 
30 november, kl 13-17.
 
 

   

Nyheter

 

2014-11-21
 
Upphittad katt Kvarnängen, Nynäshamn
 
Finns på Nynäshamns Katthem.
 
   
 
 

 
2014-04-18
 
Katthemsföreningens grundare Herta Godberg och katthemmets grundare Barbro Berg har båda avlidit under verksamhetsåret, efter en tids sjukdom.
 
Herta startade föreningen 2007. Hon kämpade för att hemlösa katter skulle få ett hem och sökte med ljus och lykta för att hitta en lokal för katterna här i Nynäshamn.
Herta var till åren kommen redan vid starten och bördan blev henne för tung på grund av åldern. Därför lämnade hon styrelsen och arbetet med ett blivande katthem.
 
Arbetet och sökandet efter en lokal övertogs av Barbro Berg som också blev föreningens ordförande. Barbro lade ner mycket arbete, under sina två första år i styrelsen, på att leta efter en godkänd lokal. Barbro var också aktiv vid infångandet av katter. Men även hon var till åren kommen och orken räckte inte. På grund av sjukdom lämnade hon styrelsen 2013.